Γιατί να επιλέξετε ηλεκτρικές βαλβίδες για τις βιομηχανικές σας ανάγκες;
  • 18 Ιουλίου 2024

Γιατί να επιλέξετε ηλεκτρικές βαλβίδες για τις βιομηχανικές σας ανάγκες;

Understanding Electric Valves Electric valves, also known as motorized valves, are automated devices used to control the flow of liquids and gases in various industrial systems. Unlike traditional manual valves, electric valves use an electric actuator to operate, providing precise control and automation, which are critical in today's industrial landscape.   Why COVNA Electric Valves? As one of the lar

Διαβάστε περισσότερα >>
Hack the Power of Pneumatic Βαλβίδα ελέγχου from Covna for All Your Industrial Issues
  • 12 Ιουλίου 2024

Hack the Power of Pneumatic Βαλβίδα ελέγχου from Covna for All Your Industrial Issues

Were you aware that pneumatic controls are necessary when it comes to managing airflow in pneumatic systems? At Covna, we concentrate on providing superb pneumatic valves that make industrial processes more efficient and dependable. What’s a pneumatic control valve? Think of them as air dispatchers. They direct the flow of air and inert gases where needed. It’s pretty versatile since they come w

Διαβάστε περισσότερα >>
Συμμετοχή στο Pump Valve Show στην Ταϊλάνδη: Ένα ταξίδι καινοτομίας και δικτύωσης από την Covna Valve
  • 09 Ιουλίου 2024

Συμμετοχή στο Pump Valve Show στην Ταϊλάνδη: Ένα ταξίδι καινοτομίας και δικτύωσης από την Covna Valve

In the vibrant heart of Southeast Asia, Bangkok recently hosted the esteemed Pump Valve Show, drawing industry professionals, innovators, and enthusiasts from around the globe. This premier exhibition was a veritable feast for those in the valve and control systems industry, showcasing the latest advancements in technology and fostering invaluable networking opportunities. Showcasing Pneumatic Ball Valves: A Highlig

Διαβάστε περισσότερα >>
Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής αποθήκευσης σε εργοστάσια με πνευματική βαλβίδα ελέγχου
  • 05 Ιουλίου 2024

Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής αποθήκευσης σε εργοστάσια με πνευματική βαλβίδα ελέγχου

  Οι εγκαταστάσεις είναι χτισμένες γύρω από βιομηχανικές δεξαμενές αποθήκευσης. Είναι ζωτικής σημασίας για πολλές λειτουργίες εντός μιας βιομηχανικής μονάδας, από καύσιμα και άλλες κρίσιμες χημικές ουσίες έως απόβλητα. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι δεξαμενές σας να λειτουργούν όσο καλύτερα θα μπορούσαν για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει πώς μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων για να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής των δεξαμενών σας μέσω της σωστής συντήρησης και της λειτουργίας proc

Διαβάστε περισσότερα >>
Pneumatic vs Electric Βαλβίδα ελέγχου: 10 Essential Differences You Need to Know
  • 03 Ιουλίου 2024

Pneumatic vs Electric Βαλβίδα ελέγχου: 10 Essential Differences You Need to Know

  Σε βιομηχανικές εφαρμογές, οι βαλβίδες ελέγχου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της ροής διαφόρων ουσιών. Μεταξύ των πιο κοινών τύπων βαλβίδων ελέγχου είναι οι πνευματικές και ηλεκτρικές βαλβίδες ελέγχου. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής παραγωγής, της χημικής μηχανικής και των πετροχημικών. Παρά τον παρόμοιο σκοπό τους, διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τη δομή, την εργασία

Διαβάστε περισσότερα >>
Η COVNA παρουσιάζει καινοτόμες λύσεις στην 5η Chengdu IE Expo
  • 27 Ιουνίου 2024

Η COVNA παρουσιάζει καινοτόμες λύσεις στην 5η Chengdu IE Expo

Στις 26 Ιουνίου 2024, η Messe Munchen, η Κινεζική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Επιστημών και η China Trade Messe Munchen (Shanghai) Co., Ltd. . διοργάνωσε ένα σημαντικό γεγονός. Η πέμπτη περιβαλλοντική έκθεση της Κίνας, γνωστή και ως Chengdu IE Expo, συγχρηματοδοτήθηκε από την Περιβαλλοντική Ομάδα του Τσενγκντού, την Ένωση Προώθησης της Πράσινης Ανάπτυξης του Σιτσουάν, την Ένωση Κυκλικής Οικονομίας του Σιτσουάν, την Εταιρεία Περιβαλλοντικής Επιστήμης του Τσενγκντού

Διαβάστε περισσότερα >>