Γιατί να επιλέξετε ηλεκτρικές βαλβίδες για τις βιομηχανικές σας ανάγκες;
  • 18 Ιουλίου 2024

Γιατί να επιλέξετε ηλεκτρικές βαλβίδες για τις βιομηχανικές σας ανάγκες;

Understanding Electric Valves Electric valves, also known as motorized valves, are automated devices used to control the flow of liquids and gases in various industrial systems. Unlike traditional manual valves, electric valves use an electric actuator to operate, providing precise control and automation, which are critical in today's industrial landscape.   Why COVNA Electric Valves? As one of the lar

Διαβάστε περισσότερα >>
Hack the Power of Pneumatic Βαλβίδα ελέγχου from Covna for All Your Industrial Issues
  • 12 Ιουλίου 2024

Hack the Power of Pneumatic Βαλβίδα ελέγχου from Covna for All Your Industrial Issues

Were you aware that pneumatic controls are necessary when it comes to managing airflow in pneumatic systems? At Covna, we concentrate on providing superb pneumatic valves that make industrial processes more efficient and dependable. What’s a pneumatic control valve? Think of them as air dispatchers. They direct the flow of air and inert gases where needed. It’s pretty versatile since they come w

Διαβάστε περισσότερα >>
Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής αποθήκευσης σε εργοστάσια με πνευματική βαλβίδα ελέγχου
  • 05 Ιουλίου 2024

Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της δεξαμενής αποθήκευσης σε εργοστάσια με πνευματική βαλβίδα ελέγχου

  Οι εγκαταστάσεις είναι χτισμένες γύρω από βιομηχανικές δεξαμενές αποθήκευσης. Είναι ζωτικής σημασίας για πολλές λειτουργίες εντός μιας βιομηχανικής μονάδας, από καύσιμα και άλλες κρίσιμες χημικές ουσίες έως απόβλητα. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι δεξαμενές σας να λειτουργούν όσο καλύτερα θα μπορούσαν για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό το άρθρο θα συζητήσει πώς μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων για να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής των δεξαμενών σας μέσω της σωστής συντήρησης και της λειτουργίας proc

Διαβάστε περισσότερα >>
Pneumatic vs Electric Βαλβίδα ελέγχου: 10 Essential Differences You Need to Know
  • 03 Ιουλίου 2024

Pneumatic vs Electric Βαλβίδα ελέγχου: 10 Essential Differences You Need to Know

  Σε βιομηχανικές εφαρμογές, οι βαλβίδες ελέγχου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της ροής διαφόρων ουσιών. Μεταξύ των πιο κοινών τύπων βαλβίδων ελέγχου είναι οι πνευματικές και ηλεκτρικές βαλβίδες ελέγχου. Αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής παραγωγής, της χημικής μηχανικής και των πετροχημικών. Παρά τον παρόμοιο σκοπό τους, διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τη δομή, την εργασία

Διαβάστε περισσότερα >>
Πώς να επιλέξετε μια κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για το έργο σας;
  • 26 Ιουνίου 2024

Πώς να επιλέξετε μια κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για το έργο σας;

Choosing the Right Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα A solenoid valve is an electromechanical device in a hydraulic circuit that uses an electric current to generate a magnetic field and thus actuate a solenoid that controls the opening of the fluid flow in a valve. A solenoid valve should not be confused with an electro-controlled valve. An electro-controlled valve is powered by an electrical system that can be dissociated from

Διαβάστε περισσότερα >>
Υψηλή πίεση 3 σφαιρική βαλβίδα vs μπάλα 2 δρόμων: Ποια είναι η διαφορά ούτως ή άλλως;
  • 20 Ιουνίου 2024

Υψηλή πίεση 3 σφαιρική βαλβίδα vs μπάλα 2 δρόμων: Ποια είναι η διαφορά ούτως ή άλλως;

Types Of 3 Way Ball Valves Three-way ball valves are available in either the L-pattern (or the T-pattern). The working principle is the same, but the ball configuration is different. Types Of 3 Way Ball Valves  L-pattern three-way valves are so named because of their L-shaped configuration. The three ports are connected through a series of passages, which can be opened or closed to control the flow

Διαβάστε περισσότερα >>