Περιεκτικός οδηγός για μεθόδους και πρότυπα σύνδεσης βαλβίδων
  • 29 Ιουνίου 2023

Περιεκτικός οδηγός για μεθόδους και πρότυπα σύνδεσης βαλβίδων

Οι βαλβίδες είναι κρίσιμα συστατικά στον βιομηχανικό τομέα, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ροής διαφόρων ρευστών. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις μεθόδους σύνδεσης και τα πρότυπα των βαλβίδων κατά τη χρήση τους. Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσουμε διεξοδικά τις μεθόδους σύνδεσης και τα πρότυπα των βαλβίδων. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης και πρότυπα για βαλβίδες και αυτό το άρθρο θα εισαγάγει το seve

Διαβάστε περισσότερα >>
Ποια είναι η μηχανοκίνητη βαλβίδα και πώς να επιλέξετε τη μηχανοκίνητη βαλβίδα;
  • 31 Μαΐου 2023

Ποια είναι η μηχανοκίνητη βαλβίδα και πώς να επιλέξετε τη μηχανοκίνητη βαλβίδα;

The motorized valve is composed of a valve body and an motorized actuator. The motorized  valve can be used to control the opening and closing of the valve body to control the pipeline fluid. Because of its simple operation, long service life, and wide application range, electric valves have a wide range of applications in agricultural irrigation, energy extraction, pipeline transportation, and water treatment.

Διαβάστε περισσότερα >>
Tips to Diagnose and Solve Common Problems of Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα - COVNA Valve
  • 25 Μαΐου 2023

Tips to Diagnose and Solve Common Problems of Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα - COVNA Valve

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα is the most used one of the automatic valve, because it is efficient, easy to use, and the price is also relatively low. Solenoid valve consists of coil and core, coil power or power off to control the operation of the core, thus changing the direction of the fluid. Solenoid valve components are relatively simple, by fixed iron core, moving iron core, coil components; valve body part by spool

Διαβάστε περισσότερα >>
Intelligent Irrigation Βαλβίδα ελέγχου - COVNA Valve
  • 22 Μαΐου 2023

Intelligent Irrigation Βαλβίδα ελέγχου - COVNA Valve

With the rapid development of social economy, technology and intelligence have penetrated into our production and life. Based on the valve manufacturing industry for 23 years, COVNA has successively launched solenoid valves, manual valves, pneumatic valves, and the series of electric intelligent valves that have been importantly promoted in the past two years! Among these industries, agriculture, as one of the key

Διαβάστε περισσότερα >>
Τι είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και πώς λειτουργεί - Βαλβίδα COVNA
  • 13 Απριλίου 2023

Τι είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και πώς λειτουργεί - Βαλβίδα COVNA

What is a solenoid valve and how does it work? A solenoid valve is an electromechanical device used to control the flow of liquid or gas in a system. It is made up of a solenoid, which is a coil of wire that produces a magnetic field when an electric current is passed through it, and a valve, which regulates the flow of fluid. When an electric current is applied to the solenoid, it creates a magnetic field that

Διαβάστε περισσότερα >>
Installation and Maintenance of Pneumatic Βαλβίδα ελέγχουs - COVNA Valve
  • 04 Απριλίου 2023

Installation and Maintenance of Pneumatic Βαλβίδα ελέγχουs - COVNA Valve

Overview 1.1 Main content: This maintenance guidebook specifies the safety precautions, technical requirements, and implementation steps that should be taken into account during the daily maintenance, troubleshooting, and replacement of the pneumatic control valve used online. Other types of control valves can also refer to this guidebook for use. 1.2 Basic components: The pneumatic control valves consist of two

Διαβάστε περισσότερα >>