Εγκυκλοπαίδεια Project

The Great Company for Year 120  At the mid-2021 conference, at the 20th anniversary of COVNA, founder Hong put forward a goal: the grand plan

Σαλόνι COVNA

Με επικεφαλής την COVNA Industrial Automation Co., Ltd., που συνδιοργανώνεται από επαρχιακές και δημοτικές ενώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και εγχώριες επιχειρήσεις συγκριτικής αξιολόγησης

Σχολή Επιχειρήσεων COVNA

Σχολή Επιχειρήσεων COVNA In order to help small and medium-sized foreign trade companies seize huge business opportunities and quickly grow into the "ex

Διεθνής Έκθεση

COVNA One Belt One Road / Joint Exhibition at Σπίτι and Abroad With more and more industry exhibitions, the cost of acquiring exhibitors and visitors is also