Χημική Βιομηχανία

Χημική Βιομηχανία

Όταν οι μηχανικοί σχεδιάζουν εγκαταστάσεις για τεχνολογία επεξεργασίας στη χημική βιομηχανία, η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος είναι υψίστου ενδιαφέροντος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες της χημικής βιομηχανίας έχουν δημιουργήσει μια κοινή προδιαγραφή για βαλβίδες στις κρίσιμες εφαρμογές. Το PAS (Public available specification) 1085 καθορίζει τις συνθήκες παροχής για βαλβίδες, μονάδες ρύθμισης και μονάδες ελέγχου διεργασιών που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία.

Η COVNA έχει αναπτύξει μια ειδική σειρά βαλβίδων που πληροί τις οδηγίες ασφαλείας και τα πρότυπα ποιότητας αυτής της προδιαγραφής.

Χημική Βιομηχανία